Home
7 Bruggen Festival
Amstelkerkserie 2017-2018
Van Houtenkerk Weesp concertserie
Nieuws
Nieuwsbrief
Actie: nieuwe vleugel voor het Erard Ensemble
Over ons
Amstelkerkserie
CD's & audioclips
Contact / Tickets
Musici
Foto's
Word Vriend van het Erard Ensemble
ANBI

English version

ANBI


 
Stichting Erard Ensemble
RSIN/ fiscaal nummer 817553745
Contactpersoon: Edward Janning
email: e.janning@planet.nl
adres: Leidsekade 4
1016 CW Amsterdam

ABN-AMRO Rekening nummer NL92 ABNA 05585 12488

Bestuur
Frank Wade, voorzitter
Edward Janning, penningmeester
Huib Vermeulen, secretaris

Beleidsplan

Het beleidsplan is er op gericht om de activiteiten zoals die in de doelstelling geformuleerd staan te realiseren. Het belangrijkste instrument hiertoe is fondsenwerving, het betrekken van sponsoren en het onderhouden van een netwerk van donateurs.

Beloningsbeleid

Het bestuur oefent haar taken uit op basis van vrijwilligheid; er zijn geen personen in dienst van de stichting. Inkomsten worden volledig ingezet ten behoeve van het realiseren van de activiteiten.

Doelstelling
De stichting ondersteunt de activiteiten van het Erard Ensemble. Deze activiteiten bestaan uit het geven van concerten, het organiseren van festivals en het maken van cd/radio opnamen. De stichting wil met deze activiteiten het spelen op en luisteren naar originele 19de eeuwse (toets)instrumenten alsmede de authentieke romantische uitvoeringspraktijk onder de aandacht van een breed publiek brengen.

Verslag 2013

De stichting heeft in 2015 de concertserie in de Amstelkerk te Amsterdam ondersteund, alsmede de vierde editie van het festival Muziek in het Zeven Bruggenkwartier georganiseerd met concerten in Museum Geelvinck Hinlopen Huis, Museum Van Loon, het Stadsarchief en de Amstelkerk te Amsterdam. Voor meer informatie over deze activiteiten kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting.

Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2015

Activa
saldo girorekening € 1.586

Passiva
eigen vermogen € 1.586
-----------------------------------

Resultaatrekening 2013


Kapitaal 2014 € 1.737
Uitgaven 2015 -€ 16.459
Inkomsten 2015 € 16.308

Kapitaal 2015 € 1.586
------------------------------- 
Website Template by Interspire